136

$70.00

  • category Single Board
  • species Claro Walnut
  • figure grade #3 Fiddleback
  • dimensions 2.25 x 8.0 x 31.0
  • footage 3.88
  • Description A bit of funk on the back side. The average width is 8" wide.