Single Boards

Block #390

 • Price

  $114.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 1.75 X 8.5 X 69
 • footage

Block #403

 • Price

  $72.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 2.25 X 2.5 X 13

Block #401

 • Price

  $11.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.5 X 3 X 14

Block #438

 • Price

  $140.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #4 Fiddleback
 • dimensions 2.25 X 5 X 56

Block #689

 • Price

  $22.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.25 X 3.5 X 28

Block #705

 • Price

  $60.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.5 X 4 X 51

Block #727

 • Price

  $11.00

 • category Single Board
 • species European Elm
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.25 X 4 X 37

Block #732

 • Price

  $14.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2 X 2.25 X 31

Block #739

 • Price

  $63.00

 • category Single Board
 • species Paradox Walnut
 • figure grade #5 Fiddleback
 • dimensions 2.5 X 5.5 X 47

Block #801

 • Price

  $197.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #3 Fiddleback
 • dimensions 1.88 X 18.5 X 41

890

 • Price

  $19.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.0 x 5.0 x 18.0
 • footage 1.25

33

 • Price

  $11.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.75 x 2.5 x 23.0
 • footage 0.7

45

 • Price

  $27.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.88 x 7.0 x 20.0
 • footage 1.83

893-895

 • Price

  $59.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.75 x 6.0 x 18.0
 • footage 1.31

953

 • Price

  $52.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.75 x 3.0 x 84.0
 • footage 3.06

962

 • Price

  $57.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 1.75 x 6.0 x 49.0
 • footage 3.57

974

 • Price

  $20.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.0 x 2.5 x 37.0
 • footage 1.28

979

 • Price

  $68.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.75 x 6.5 x 48.0
 • footage 3.79

31

 • Price

  $31.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #3 Fiddleback
 • dimensions 2.63 x 2.5 x 31.0
 • footage 1.42

317

 • Price

  $17.00

 • category Single Board
 • species European Elm
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.25 x 5.25 x 47.0
 • footage 2.14

36

 • Price

  $7.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.13 x 2.25 x 22.0
 • footage 0.39

854

 • Price

  $24.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 0.88 x 4.0 x 65.0
 • footage 1.59

856

 • Price

  $35.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.63 x 8.0 x 26.0
 • footage 2.35

864

 • Price

  $33.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.5 x 9.5 x 22.0
 • footage 2.18

865

 • Price

  $40.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.75 x 9.0 x 20.0
 • footage 2.19

877

 • Price

  $20.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.88 x 4.0 x 23.0
 • footage 1.2

892

 • Price

  $27.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.88 x 6.0 x 23.0
 • footage 1.8

903

 • Price

  $36.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.75 x 5.0 x 39.0
 • footage 2.37

906

 • Price

  $27.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.75 x 5.0 x 29.0
 • footage 1.76

924

 • Price

  $22.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 0.88 x 4.5 x 43.0
 • footage 1.18

959

 • Price

  $36.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 1.75 x 3.0 x 50.0
 • footage 1.82

970

 • Price

  $82.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 1.5 x 10.0 x 46.0
 • footage 4.79

971

 • Price

  $48.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.75 x 5.0 x 46.0
 • footage 2.8

964

 • Price

  $28.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.75 x 3.0 x 48.0
 • footage 1.75

972

 • Price

  $42.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.75 x 7.0 x 44.0
 • footage 3.74

988

 • Price

  $76.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.75 x 8.0 x 46.0
 • footage 4.47

106

 • Price

  $91.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.75 x 9.0 x 49.0
 • footage 5.36

103

 • Price

  $64.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 1.25 x 5.5 x 61.0
 • footage 2.91

122

 • Price

  $42.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #5 Fiddleback
 • dimensions 1.88 x 2.5 x 64.0
 • footage 2.09

134

 • Price

  $17.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 0.75 x 6.0 x 35.0
 • footage 1.09

132

 • Price

  $29.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.88 x 3.5 x 37.0
 • footage 1.69

139

 • Price

  $18.00

 • category Single Board
 • species European Elm
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.0 x 3.5 x 90.0
 • footage 2.19

140

 • Price

  $62.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 0.75 x 8.0 x 82.0
 • footage 3.42

143

 • Price

  $147.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 2.0 x 10.0 x 59.0
 • footage 8.19

144

 • Price

  $76.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 1.75 x 6.5 x 53.0
 • footage 4.19

153

 • Price

  $185.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #3 Fiddleback
 • dimensions 1.75 x 15.5 x 35.0
 • footage 6.59

175

 • Price

  $62.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.0 x 8.0 x 31.0
 • footage 3.44

178

 • Price

  $52.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.5 x 9.5 x 29.0
 • footage 2.87

191

 • Price

  $21.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.25 x 2.5 x 30.0
 • footage 1.17

195

 • Price

  $12.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.25 x 2.0 x 21.0
 • footage 0.66

212

 • Price

  $15.00

 • category Single Board
 • species Other
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.0 x 8.0 x 26.0
 • footage 1.44

215

 • Price

  $17.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.0 x 3.25 x 26.0
 • footage 1.17

216

 • Price

  $50.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.75 x 12.0 x 19.0
 • footage 2.77

214

 • Price

  $7.00

 • category Single Board
 • species Other
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.13 x 4.0 x 21.0
 • footage 0.66

218

 • Price

  $24.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.38 x 3.0 x 60.0
 • footage 1.72

224

 • Price

  $16.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.38 x 2.5 x 45.0
 • footage 1.08

234

 • Price

  $24.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.38 x 4.5 x 35.0
 • footage 1.51

250

 • Price

  $10.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.25 x 3.0 x 25.0
 • footage 0.65

257

 • Price

  $24.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.38 x 7.5 x 22.0
 • footage 1.58

263

 • Price

  $36.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.38 x 11.0 x 20.0
 • footage 2.11

264

 • Price

  $46.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.88 x 11.0 x 19.0
 • footage 2.73

253

 • Price

  $41.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.38 x 12.5 x 23.0
 • footage 2.76

239

 • Price

  $41.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 1.38 x 9.0 x 28.0
 • footage 2.42

217

 • Price

  $29.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.38 x 3.5 x 61.0
 • footage 2.05

221

 • Price

  $76.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.38 x 9.0 x 52.0
 • footage 4.48

221

 • Price

  $76.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.38 x 9.0 x 52.0
 • footage 4.48

1450

 • Price

  $28.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.13 x 3.5 x 30.0
 • footage 1.55

222

 • Price

  $35.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.25 x 6.0 x 48.0
 • footage 2.5

1449

 • Price

  $17.00

 • category Single Board
 • species Paradox Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.5 x 4.0 x 11.0
 • footage 0.76

223

 • Price

  $24.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.13 x 4.0 x 47.0
 • footage 1.48

995

 • Price

  $40.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.88 x 5.5 x 36.0
 • footage 2.58

245

 • Price

  $45.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.75 x 8.0 x 27.0
 • footage 2.63

247

 • Price

  $44.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.75 x 8.0 x 26.0
 • footage 2.53

246

 • Price

  $45.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.63 x 9.0 x 26.0
 • footage 2.65

1448

 • Price

  $10.00

 • category Single Board
 • species Paradox Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.5 x 2.5 x 10.0
 • footage 0.43

1447

 • Price

  $16.00

 • category Single Board
 • species Paradox Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.25 x 3.0 x 14.0
 • footage 0.66

1446

 • Price

  $15.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.5 x 3.5 x 10.0
 • footage 0.61

261

 • Price

  $16.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.75 x 4.0 x 20.0
 • footage 0.97

1444

 • Price

  $14.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.5 x 3.0 x 12.0
 • footage 0.63

1443

 • Price

  $14.00

 • category Single Board
 • species English Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.13 x 3.5 x 13.0
 • footage 0.67

240

 • Price

  $36.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.75 x 6.0 x 28.0
 • footage 2.04

242

 • Price

  $27.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.63 x 5.0 x 27.0
 • footage 1.53

1432

 • Price

  $11.00

 • category Single Board
 • species Paradox Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.5 x 2.5 x 11.0
 • footage 0.48

1200

 • Price

  $104.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.38 x 6.0 x 88.0
 • footage 5.06

1442

 • Price

  $14.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.0 x 4.5 x 18.0
 • footage 1.13

1201

 • Price

  $122.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 2.0 x 5.0 x 88.0
 • footage 6.11

1440

 • Price

  $53.00

 • category Single Board
 • species Paradox Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.38 x 7.0 x 19.0
 • footage 2.2

1205

 • Price

  $128.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.5 x 7.0 x 80.0
 • footage 5.83

1207

 • Price

  $160.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.88 x 8.5 x 71.0
 • footage 7.88

1435

 • Price

  $22.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 0.88 x 6.5 x 25.0
 • footage 0.99

1208

 • Price

  $213.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 2.0 x 10.0 x 70.0
 • footage 9.72

1214

 • Price

  $126.00

 • category Single Board
 • species Other
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.88 x 6.5 x 67.0
 • footage 5.69

1219

 • Price

  $50.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.0 x 6.0 x 62.0
 • footage 2.58

1217

 • Price

  $136.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.75 x 9.5 x 62.0
 • footage 7.16

1215

 • Price

  $120.00

 • category Single Board
 • species Other
 • figure grade #2 Fiddleback
 • dimensions 1.75 x 7.0 x 64.0
 • footage 5.44

1223

 • Price

  $39.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.25 x 4.0 x 59.0
 • footage 2.05

1226

 • Price

  $130.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #2 Fiddleback
 • dimensions 1.88 x 8.5 x 58.0
 • footage 6.44

1228

 • Price

  $71.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #2 Fiddleback
 • dimensions 1.25 x 6.5 x 57.0
 • footage 3.22

1229

 • Price

  $119.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 1.88 x 8.5 x 56.0
 • footage 6.21

1232

 • Price

  $42.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.0 x 6.0 x 56.0
 • footage 2.33

1236

 • Price

  $35.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 0.88 x 6.5 x 51.0
 • footage 2.03

1241

 • Price

  $87.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 1.75 x 6.5 x 50.0
 • footage 3.95

1242

 • Price

  $32.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.0 x 5.0 x 51.0
 • footage 1.77

1243

 • Price

  $25.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.25 x 3.5 x 50.0
 • footage 1.52

1245

 • Price

  $59.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.5 x 5.5 x 49.0
 • footage 2.81

1248

 • Price

  $154.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 1.75 x 12.0 x 49.0
 • footage 7.15

1249

 • Price

  $79.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.38 x 9.0 x 48.0
 • footage 4.14

1250

 • Price

  $55.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 1.88 x 5.5 x 48.0
 • footage 3.45

1251

 • Price

  $40.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.88 x 4.0 x 46.0
 • footage 2.4

1252

 • Price

  $313.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #5 Fiddleback
 • dimensions 2.0 x 14.0 x 46.0
 • footage 8.94

1256

 • Price

  $192.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #2 Fiddleback
 • dimensions 2.0 x 11.5 x 50.0
 • footage 7.99

1258

 • Price

  $96.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.5 x 10.0 x 48.0
 • footage 5.0

1260

 • Price

  $182.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 1.88 x 13.5 x 47.0
 • footage 8.28

1262

 • Price

  $115.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 2.0 x 9.0 x 46.0
 • footage 5.75

1263

 • Price

  $15.00

 • category Single Board
 • species Other
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.0 x 3.0 x 57.0
 • footage 1.19

1266

 • Price

  $116.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 1.88 x 9.0 x 45.0
 • footage 5.29

1268

 • Price

  $29.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.25 x 4.0 x 46.0
 • footage 1.6

1269

 • Price

  $26.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 0.75 x 6.0 x 46.0
 • footage 1.44

1270

 • Price

  $35.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.0 x 6.0 x 46.0
 • footage 1.92

1274

 • Price

  $31.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.0 x 5.5 x 45.0
 • footage 1.72

1275

 • Price

  $41.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 1.0 x 6.6 x 45.0
 • footage 2.06

1276

 • Price

  $28.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 0.88 x 5.5 x 45.0
 • footage 1.51

1278

 • Price

  $35.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.0 x 7.0 x 44.0
 • footage 2.14

1279

 • Price

  $98.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.0 x 8.0 x 44.0
 • footage 4.89

1282

 • Price

  $28.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.25 x 4.0 x 44.0
 • footage 1.53

1283

 • Price

  $16.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 0.75 x 4.5 x 44.0
 • footage 1.03

1284

 • Price

  $80.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.88 x 7.5 x 43.0
 • footage 4.21

1285

 • Price

  $89.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.0 x 8.0 x 42.0
 • footage 4.67

1286

 • Price

  $93.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 1.75 x 9.5 x 42.0
 • footage 4.85

1288

 • Price

  $82.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.0 x 7.5 x 41.0
 • footage 4.27

1289

 • Price

  $82.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #3 Fiddleback
 • dimensions 1.75 x 10.0 x 41.0
 • footage 4.98

1290

 • Price

  $80.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 2.0 x 7.0 x 41.0
 • footage 3.99

1292

 • Price

  $120.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.75 x 12.0 x 41.0
 • footage 5.98

1295

 • Price

  $94.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.88 x 10.5 x 40.0
 • footage 5.48

1296

 • Price

  $61.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.88 x 7.0 x 39.0
 • footage 3.56

1297

 • Price

  $74.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.88 x 8.5 x 39.0
 • footage 4.33

1298

 • Price

  $91.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.75 x 9.5 x 39.0
 • footage 4.5

1305

 • Price

  $22.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.0 x 4.5 x 38.0
 • footage 1.19

1306

 • Price

  $22.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.0 x 4.5 x 38.0
 • footage 1.19

1308

 • Price

  $44.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.88 x 5.5 x 38.0
 • footage 2.73

1309

 • Price

  $26.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.0 x 5.0 x 38.0
 • footage 1.32

1311

 • Price

  $68.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.63 x 9.0 x 37.0
 • footage 3.77

1314

 • Price

  $34.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 1.0 x 6.5 x 38.0
 • footage 1.72

1315

 • Price

  $18.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 0.88 x 5.0 x 36.0
 • footage 1.1

1316

 • Price

  $31.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.38 x 5.0 x 35.0
 • footage 1.68

1318

 • Price

  $29.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 0.88 x 8.5 x 34.0
 • footage 1.77

1322

 • Price

  $106.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #2 Fiddleback
 • dimensions 2.13 x 10.5 x 34.0
 • footage 5.28

1324

 • Price

  $42.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.0 x 5.0 x 33.0
 • footage 2.29

1328

 • Price

  $21.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.0 x 5.0 x 33.0
 • footage 1.15

1329

 • Price

  $17.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 0.88 x 4.5 x 33.0
 • footage 0.91

1330

 • Price

  $53.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.88 x 7.0 x 32.0
 • footage 2.92

1334

 • Price

  $23.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 0.88 x 6.5 x 31.0
 • footage 1.23

1335

 • Price

  $21.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 0.88 x 6.0 x 31.0
 • footage 1.14

1333

 • Price

  $20.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 0.88 x 5.5 x 32.0
 • footage 1.08

1336

 • Price

  $19.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #4 Fiddleback
 • dimensions 0.88 x 3.5 x 31.0
 • footage 0.66

1332

 • Price

  $14.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.0 x 3.5 x 32.0
 • footage 0.78

1338

 • Price

  $17.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 0.88 x 5.0 x 30.0
 • footage 0.92

1340

 • Price

  $12.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 0.88 x 3.5 x 30.0
 • footage 0.64

1341

 • Price

  $24.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 0.88 x 7.0 x 31.0
 • footage 1.33

1342

 • Price

  $39.00

 • category Discounted Lumber
  Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 0.88 x 12.0 x 29.0
 • footage 2.13

1349

 • Price

  $127.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.88 x 16.5 x 27.0
 • footage 5.82

1351

 • Price

  $17.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 0.88 x 5.0 x 30.0
 • footage 0.92

1360

 • Price

  $44.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.5 x 8.0 x 29.0
 • footage 2.42

1361

 • Price

  $35.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.0 x 10.0 x 28.0
 • footage 1.94

1367

 • Price

  $16.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.0 x 4.5 x 28.0
 • footage 0.88

1368

 • Price

  $59.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.0 x 9.0 x 26.0
 • footage 3.25

1369

 • Price

  $28.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.88 x 4.5 x 26.0
 • footage 1.53

1370

 • Price

  $29.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.63 x 5.0 x 28.0
 • footage 1.58

1371

 • Price

  $29.00

 • category Single Board
 • species Paradox Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.25 x 4.5 x 27.0
 • footage 1.05

1373

 • Price

  $55.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.88 x 9.0 x 26.0
 • footage 3.05

1375

 • Price

  $42.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 1.25 x 10.5 x 25.0
 • footage 2.28

1381

 • Price

  $22.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 1.0 x 6.5 x 24.0
 • footage 1.08

1382

 • Price

  $16.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.0 x 5.0 x 23.0
 • footage 0.8

1383

 • Price

  $16.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 0.88 x 6.0 x 23.0
 • footage 0.84

1387

 • Price

  $80.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 2.0 x 11.0 x 24.0
 • footage 3.67

1391

 • Price

  $63.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.0 x 12.0 x 21.0
 • footage 1.75

1392

 • Price

  $28.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.0 x 7.5 x 22.0
 • footage 2.29

1393

 • Price

  $17.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 0.88 x 7.0 x 21.0
 • footage 0.9

1397

 • Price

  $62.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #1 Fiddleback
 • dimensions 1.63 x 15.0 x 20.0
 • footage 3.4

1404

 • Price

  $40.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.0 x 8.0 x 20.0
 • footage 2.22

1407

 • Price

  $30.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 1.88 x 7.0 x 18.0
 • footage 1.65

1417

 • Price

  $19.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #3 Fiddleback
 • dimensions 2.13 x 4.0 x 16.0
 • footage 0.95

1418

 • Price

  $43.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #4 Fiddleback
 • dimensions 1.88 x 8.5 x 15.0
 • footage 1.66

1419

 • Price

  $46.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #4 Fiddleback
 • dimensions 2.13 x 8.0 x 15.0
 • footage 1.77

1421

 • Price

  $15.00

 • category Single Board
 • species Paradox Walnut
 • figure grade #5 Fiddleback
 • dimensions 1.5 x 1.5 x 32.0
 • footage 0.5

1422

 • Price

  $15.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #5 Fiddleback
 • dimensions 1.5 x 2.0 x 32.0
 • footage 0.67

1424

 • Price

  $18.00

 • category Single Board
 • species Paradox Walnut
 • figure grade #5 Fiddleback
 • dimensions 1.38 x 1.5 x 26.0
 • footage 0.37

1425

 • Price

  $10.00

 • category Single Board
 • species Paradox Walnut
 • figure grade #5 Fiddleback
 • dimensions 1.38 x 2.0 x 21.0
 • footage 0.4

1426

 • Price

  $18.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #5 Fiddleback
 • dimensions 2.38 x 3.0 x 14.0
 • footage 0.69

1428

 • Price

  $22.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #4 Fiddleback
 • dimensions 1.75 x 4.5 x 14.0
 • footage 0.77

1430

 • Price

  $16.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade #4 Fiddleback
 • dimensions 2.38 x 3.5 x 12.0
 • footage 0.69

1431

 • Price

  $11.00

 • category Single Board
 • species Claro Walnut
 • figure grade Non Figured
 • dimensions 2.38 x 3.0 x 10.0
 • footage 0.5